Kjøbenhavnske Træsejlere

En smuk aften med roligt vejr

En smuk aften med roligt vejr

Kjøbenhavnske Træsejlere (KTS) er en forening af aktive træbådssejlere i Øresundsområdet.

Foreningens formål er at stå for sportslige, kulturelle, instruktive og sociale arrangementer for medlemmerne, der understøtter interesssen for klassiske træbåde.

Foreningens vigtigste aktivitet er Torsdagskapsejladserne, som vi sejler 17 torsdage i maj, juni, august og september. Vi kalder det også for “Øresundsmesterskabet for Træbåde”.

Desuden arrangerer vi Kjøbenhavnsmesterskabet for Træbåde i august. Siden 2018 har vi været medarrangør af Kapsejladsen Øresund På Langs for Træskibe og Træbåde (sammen med Træskibssammenslutningen, Museet for Søfart og Foreningen Hal 16 i Helsingør). Det er en kapsejlads fra København til Helsingør og for “vores” både er det også Kjøbenhavnsmesterskabet for træbåde.

Derudover er der mange aktiviteter vinteren igennem. De annonceres her på forsiden til højre.

Hovedparten af bådene i foreningen har Svanemøllehavnen som hjemhavn, men også i Lynetten Lystbådehavn, Fiskerihavnen, Kalkbrænderihavnen (Sundkrogen), Tuborg Havn,  Langeliniehavnen, Christianshavns Kanal, Hvidovre Havn, Kastrups to lystbådehavne og Sundby Sejlforenings Havn findes der både tilhørende foreningens medlemmer.

Kjøbenhavnske sejlere på tur i en stille stund

Kjøbenhavnske sejlere på tur i en stille stund

 Kapsejlads 2019

Torsdagskapsejladserne for klassiske både på Øresund begynder den 9. maj 2019 (tune up uden points den 2. maj). Se under fanebladet Sejladsbestemmelser / Torsdagskapsejladser for nærmere information.

Årets Øresund På Langs afvikles lørdag den 10. august 2019. Sæt X i kalenderen. Mere information i løbet af maj måned