Kjøbenhavnske Træsejlere

En smuk aften med roligt vejr

En smuk aften med roligt vejr

Kjøbenhavnske Træsejlere (KTS) er en forening af aktive træbådssejlere i Øresundsområdet.

Foreningens formål er at stå for sportslige, kulturelle, instruktive og sociale arrangementer for medlemmerne, der understøtter interesssen for klassiske træbåde.

Foreningens vigtigste aktivitet er Torsdagskapsejladserne, som vi sejler 17 torsdage i maj, juni, august og september. Vi kalder det også for “Øresundsmesterskabet for Træbåde”.

Desuden arrangerer vi Kjøbenhavnsmesterskabet for Træbåde i august. Siden 2018 har vi været medarrangør af Kapsejladsen Øresund På Langs for Træskibe og Træbåde (sammen med Træskibssammenslutningen, Museet for Søfart og Foreningen Hal 16 i Helsingør). Det er en kapsejlads fra København til Helsingør og for “vores” både er det også = Kjøbenhavnsmesterskabet for træbåde.

Derudover er der mange aktiviteter vinteren igennem. De annonceres her på forsiden til højre.

Hovedparten af bådene i foreningen har Svanemøllehavnen som hjemhavn, men også i Lynetten Lystbådehavn, Fiskerihavnen, Kalkbrænderihavnen (Sundkrogen), Tuborg Havn,  Langeliniehavnen, Christianshavns Kanal, Hvidovre Havn, Kastrups to lystbådehavne og Sundby Sejlforenings Havn findes der både tilhørende foreningens medlemmer.

Kjøbenhavnske sejlere på tur i en stille stund

Kjøbenhavnske sejlere på tur i en stille stund

 Kapsejlads 2019

Torsdagskapsejladserne for klassiske både på Øresund begynder den 9. maj 2019 og slutter den 26. september . Se under fanebladet Sejladsbestemmelser / Torsdagskapsejladser for nærmere information.